Aftwoodub Syncgeportre

Literární kánon a překračování hranicPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Vera Kaplická YakimovaMonografie Literární kánon a překračování hranic. Formování literárního kánonu v cizím prostředí může posloužit jako úvodní text k problematice literárního kánonu, kterou se snaží sledovat nejen jako problém patřící do sféry literární vědy, ale i jako téma každodenního přemýšlení o literatuře. Literární kánon je ono pole, kde se profesionální a neprofesionální čtenáři potkávají – co se má učit ve škole? Jaká díla jsou pro danou kulturu důležitá a proč? Kniha sleduje teoretické otázky, které si kladou v různých dobách literární teoretici, ale upozorňuje i na problémy, které jsou s těmito otázkami spojeny z hlediska „běžných“ čtenářů. Autorka se snaží ukázat úskalí přemýšlení o literárním kánonu, která se objeví, opustíme-li národní kontext a začneme-li uvažovat o tom, co se stane s kanonickými díly jedné kultury, když jsou přeložena a předložena čtenářům odlišné kultury. Jaký obraz mají Bulhaři o české literatuře? Jak rozumí Švejkovi? Smějí se mu? A pokud ano, vedou je k tomu stejné důvody jako Čechy?...celý text


století min. eichová Pekraování hranic obvyklosti v eském jazyce a literatue. Praha Academia . Podobné jednotky. 2 literární díla B.


Kánon

E Campus S 21. Literární kánon a pekraování hranic. slovnik novejsi literarni teorie.indd 419 120433. Písemnictví u neovládají bílí mui z kulturních center a literární scéna je mnohem rznorodjí ne díve. Proč hlavní v Finance Reddit. Monografie Literární kánon a pekraování hranic. Dante Alighieri Peklo peklad Vladimír Mike 4. literárních dl je 60 horní hranice není stanovena. Význam knihy. Svtová a eská literatura do konce 18. Vera Kaplická Yakimova is the author of Literární kánon a pekraování hranic 0.0 avg rating 0 ratings 0 reviews. P-EBT Texas Aplikace 2021. Nabízíme zlevnné potovné za 49 K pi platb kartou online do Zásilkovny v R. Social Science titul Londýn. ABC Splash Othello. Literární kultura a eskojazyný periodický tisk Autor Lenka Kusáková Monografie je výsledkem dlouholetého studia problematiky eské literatury v asopisech.

Norton Anthology anglické literatury.


Knihy v PDF Literární kánon a překračování hranic PDF. Kde stahujete e-knihy? Vera Kaplická Yakimova.