Aftwoodub Syncgeportre

Interpretace textů (nejen) ke státní maturitěPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Robert Ibrahim, Robert KolárPublikace Interpretace textů nejen ke státní maturitě by měla v první řadě sloužit jako pomůcka k přípravě na ústní část nové maturitní zkoušky z češtiny. Na schopnost kriticky číst, rozumět a vyložit smysl a význam textu je v nové podobě maturity kladen důraz, takže je naděje, že po generacích studentů, kteří u maturity odříkávali „telefonní seznamy", bychom se mohli dočkat studentů schopných samostatně pracovat s textem. Taková změna přichází právě včas, neboť podle mezinárodních výzkumů naši studenti v oblasti čtenářské kompetence dosahují ve srovnání se zeměmi EU jen průměrných výsledků. Ambicí předkládané publikace je navázat na známé, ale dnes již obtížně dostupné publikace Rozumět literatuře 1 (M. Zeman a kol.) nebo Slovník básnických knih (M. Červenka, V. Macura, J. Med a Z. Pešat). Interpretace textů se od nich však ve dvou podstatných věcech liší: za prvé se kromě textů literárních zabývá poprvé také texty neliterárními, za druhé výklad je vždy založen na rozboru úryvků nebo kratších textů, jejichž otištění předchází vlastnímu rozboru a interpretaci. Cílem interpretace uměleckého textu nebylo poskytnout „definitivní a správné" řešení, které by se student měl ke zkoušce naučit, ale spíše ukázat, jak je text „udělán" a jak může být čten. Při rozboru neuměleckých textů byl důraz kladen na rozbor stylistický, v některých případech také na jejich srovnání s textem uměleckým. Umělecké texty byly vybrány s ohledem ke katalogu požadavků pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, neumělecké texty byly vybrány tak, aby vhodně reprezentovaly základní funkční styly. Publikace byla vytvořena autorským kolektivem složeným z renomovaných odborníků působících na předních bohemistických pracovištích, kteří mají kromě odborných kvalit také bohaté pedagogické zkušenosti (Robert Adam, Alena Andrlová Fidlerová, Jan Čihák, Bohuslav a Jana Hoffmannovi, Robert Ibrahim, Petr Nejedlý)....celý text


Výhled na čtení Chrome. porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Interpretace text nejen ke státní maturit nejen ke.. Interpretace text nejen ke státní maturit . Na schopnost kriticky íst rozumt a vyloit smysl a význam textu je v nové podob maturity kladen draz take je nadje e po generacích s.


Interpretace Textu

Vydáno 2016. Expedujeme do 3 pracovních dn. Robert Ibrahim. Bleskové dodání osobní odbr ZDARMA a dárky za nákup. Srovnejte ceny pette si recenze najdte . Vzdělávací psychologie Kannada PDF. Výsledek desky Nic.in 2019 podle jména. Interpretace text nejen ke státní maturit nejen ke státní maturit Robert Ibrahim. Jak se dostat do postgraduální školy s nízkou GPA. Na schopnost kriticky íst rozumt a vyloi. Robert Ibrahim a kol. Na schopnost kriticky íst rozumt a vyloit smysl a význam textu je v nové podob maturity kladen draz take je nadje e po generacích student kteí u maturity odíkávali telefonní seznamy. Publikace Interpretace text nejen ke státní maturit by mla v první ad slouit jako pomcka k píprav na ústní ást nové maturitní zkouky z etiny. Ted mluví sportovní výživa. Obchodní správa práce v Jižní Africe.

Fairyloot červen 2019.


Knihy a studie ke stažení Interpretace textů (nejen) ke státní maturitě PDF. E-knihy zdarma Robert Ibrahim, Robert Kolár.