Aftwoodub Syncgeportre

Michelangelo: Nepokojný životPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Antonio ForcellinoJeden z géniů italské renesance, sochař, malíř i básník Michelangelo Buonarroti je bezesporu osobností, která k sobě nepřestává poutat pozornost dalších a dalších generací. Do povědomí českého čtenáře se výrazně zapsalo románové torzo Karla Schulze Kámen a bolest, vydané ve Vyšehradu v letech 1942–1943. Kniha, kterou právě držíte v rukou, na michelangelovskou tradici důstojně navazuje. Autorem životopisu, poprvé vydaného nakladatelstvím Laterza v roce 2005, je osoba k tomu nejpovolanější, proslulý restaurátor a jeden z předních znalců italského renesančního umění Antonio Forcellino. Díky své důvěrné znalosti Michelangelova díla (věnoval se mimo jiné restaurování proslulého Mojžíše) stejně jako Michelangelovy literární pozůstalosti, osobní korespondence i účtů za nesčetné zakázky dokázal Forcellino propojit líčení bouřlivého života velkého Florenťana s hlubokým vhledem do intimních stránek jeho osobnosti. Velký umělec tak obrazně sestupuje z kamenného piedestalu a předstupuje před nás jako člověk z masa a kostí, potýkající se s obtížnou, někdy až tyranskou povahou, komplikovanými vztahy se svými nejbližšími, zejména s otcem Ludovikem, i strachem z chudoby a potřebou finančně zajistit svou rodinu ve (většinou vzdálené) Florencii. A. Forcellino dovede mistrně propojit osobní životopis s obrazem doby. Můžeme tak nahlédnout do politicky nestabilní Florencie zmítané mezi republikánstvím a medicejskou svévolí, do prostředí římské papežské kurie, zasažené vlivem reformačních idejí a pak opět očišťované pod bdělým okem inkvizice, a z většího nadhledu vidíme Itálii jako šachovnici zájmů místních států i evropských velmocí, habsburské říše a Francie. S osobním příběhem umělce a líčením jeho doby se prolínají osudy jeho nejslavnějších děl – Davida, vatikánské Piety, medicejských náhrobků ve Florencii i náhrobku Julia II. v Římě, i děl malířských – monumentální freskové výzdoby Sixtinské kaple, Posledního soudu a fresek v Pavlově kapli, které představují vyvrcholení Michelangelova malířského vývoje. Autorova erudice umožňuje detailně sledovat vývoj sochařské i malířské techniky výjimečného umělce, Forcellinovo líčení jemností mistrovy práce si přitom v dramatičnosti nezadá s událostmi, na jejichž pozadí díla vznikala. Dramatickými tóny je vylíčen také sám závěr Michelangelova života, kdy ve strachu před hrozící inkvizicí a stíhán ztrátami nejbližších neúnavně pracoval na stavbě chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Knihu doprovází rozsáhlá obrazová příloha umožňující seznámení se všemi stránkami Michelangelovy tvorby, od těch nejznámějších, monumentálních děl, až k méně známým, intimním pracím a náčrtům....celý text


Michelangelo Nepokojný ivot Antonio Forcellino. Sportovní medicína lékař platová kanada. Michelangelo Nepokojný ivot. NC A & T State University Jobs.


Michelangeli

Michelangelo Nepokojný ivot Antonio Forcellino v obchod Leknihy.cz Leknihy.czPidat hodnocení. bezna 1475 v malém mst . Toggle navigation AntikvariátPota.cz. Duchovní ivot Svdectví a ivotopisy Djiny Filozofie Sociální vda Psychologie. Typy interního auditu. Jeden z géni italské renesance socha malí i básník Michelangelo Buonarroti je bezesporu osobností která k sob nepestává poutat pozornost. Kolik stránek je velký Gatsby. Nepokojný ivot. NEPOKOJNÝ IVOT. 4 Michelangelovo rané mládí není píli zejmé jediným relevantním záznamem. Kupte knihu Michelangelo Forcellino Antonio v oveném obchod. Autorem ivotopisu . Korteová EAN 92446. Michelangelo Nepokojný ivot za 398 K.

Můžete opakovat třídu na vysoké škole, pokud dostanete c.Kočka a klobouk outfit.


Eknihy na stiahnutie Michelangelo: Nepokojný život PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Antonio Forcellino.