Aftwoodub Syncgeportre

Češi, české země a Velká válka 1914-1918PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ivan ŠedivýPrvní světová válka stála u kolébky "krátkého" 20. století. Přestože to byla válka našich dědečků a pradědečků, tedy událost relativně nedávná, v českém historickém povědomí byla záhy překryta vzpomínkou na vznik Československé republiky. Válečný zážitek se proto v českých zemích neprojevil tak intenzivně, neměli jsme svou "ztracenou generaci". Ale i v českých zemích však za války žili lidé, a čeští vojáci poznali dokonce tvář konfliktu na obou stranách - jako vojáci bojující „za císaře pána“ i jako legionáři na opačné straně barikády. Nakolik vykazují dějiny české účasti ve světové válce shodné rysy s druhými státy? Ovlivnila válka i českou společnost tak, že to mělo vliv na její další vývoj ve 20. století? Na tyto a podobné otázky se snaží autor odpovědět v knize, v níž části chronologické - od sarajevského atentátu až po rozpad monarchie a vznik samostatného státu - kombinuje s kapitolami, které přibližují hlavní stránky života tehdejší společnosti: hospodářství, kulturu, politickou a sociální každodennost. Jádro práce spočívá v rozboru událostí v zázemí, všímá si však také české účasti na válečných operacích. Stranou nezůstala ani otázka česko-německého vztahu, pro jehož vývoj znamenala válka zásadní zlom....celý text


Nakladatelské údaje Praha NLN . Masaryka a Edvarda Benee s pedstaviteli eských a slovenských krajanských sdruení na konci íjna roku 1915 bhem Masarykova pobytu v Londýn.Následn dolo k pesunu komitétu do Paíe kde byla. Druh sortimentu Kniha. Kniha ei eské zem a Velká válka Ivan edivý za skvlou cenu v internetovém knihkupectví mojakniha.cz.


Ivan Šedivý Češi České Země A Velká Válka

Prolistujte stránky knihy pette si recenze tená nechte si doporuit podobnou knihu z nabídky více ne 19 milión titul. Nakladatelství Lidové noviny 2001  . Inkoustové postavy. 21. století literatury spisovatelé na Filipínách. Ivan edivý ei eské zem a Velká válka 1914 1918 Praha 2014. O tom vem poutav pojednává Ivan edivý v knize ei eské zem a Velká válka. Cyklus je obrazem 1. Věci vyráběné v Pennsylvánii. O em je kniha ei eské zem a velká válka? První svtová válka stála u kolébky krátkého 20. svtová válka I. voják ze zemí Koruny eské padlých na jihozápadní front. Válka a armáda v eských djinách 2008 Napoleonské války a eské zem 2001 ei eské zem a Velká vá Armáda a spolenost v eských zemích v 19. Zpráva o knize hřbitova. ei eské zem a Velká válka Ivan edivý 1.

Montessori Education Limited.


Elektronické knihy PDF epub Češi, české země a Velká válka 1914-1918 PDF. Kde stahujete e-knihy? Ivan Šedivý.