Aftwoodub Syncgeportre

Lesk, barvy a iluze - architektura Plzně v šedesátých letechPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Petr DomanickýPlzeň v šedesátých letech nepatřila k centrům, která by přímo udávala směr v československé architektuře, přesto zde vznikla celá řada zajímavých projektů i realizací. Město začalo také procházet nebývalou urbanistickou proměnou, která souvisela s obrovským poválečným optimismem, obnovujícím se a gradujícím právě v šedesátých letech. Byla zahájena výstavba panelových sídlišť a razantní přestavba centra Plzně. Některé tehdy realizované stavby i urbanistické celky měly celorepublikový význam (zimní stadion, věžové domy na Borech, pavilony výstaviště atd.). Cílem knihy je toto v Plzni zatím opomíjené období alespoň rámcově poznat a připomenout největší architektonické hodnoty, které v uvedené době ve městě vznikly. Úvod se věnuje situaci v Plzni po druhé světové válce a ohlasu světové výstavy v Bruselu. Dále je pozornost věnována zásadnímu koncepčnímu materiálu – směrnému územnímu plánu města. Další část knihy se věnuje tzv. novému bydlení, tedy bytům v panelových domech, které se staly fenoménem uvedené doby. Dále je představen jak tzv. Experimentální dům, tak první plzeňský panelový dům, který se nachází na Slovanech. Další část knihy se věnuje vlastním rozvojovým plochám města, tedy jednotlivým sídlištím na Slovanech, Borech, Doubravce a Skvrňanech, areálu fakultní nemocnice na Lochotíně a vysoké školy na tzv. Zeleném trojúhelníku. Poslední část se zabývá návrhy asanačních zásahů v centru města, v historickém jádru a v historických předměstích. Zde je možné se seznámit se stavbou Zimního stadionu, výstaviště, hotelu Ural atd. Kniha je doplněna četnými dobovými i současnými ilustracemi, ale také reprodukcemi architektonických návrhů z veřejných i soukromých archivů. Kniha byla vydána ke stejnojmenné výstavě, která se konala ve výstavní síni “13“ od 20. 11. 2013 do 9. 2. 2014. Zdroj: www.zpc-galerie.cz...celý text


Architektura Plzn v 60. století do souasnosti. Populární kázání. Národní knihkupectví Red Queen Series. letech minulého století mapuje výstava nazvaná Lesk barvy a iluze.


Barvy Plzeň

letech nkolik kus nábytku. Ve druhé polovin padesátých let 20. Projektový management Sacramento. Jak v závru podotkl Petr Klíma s dopravními tepnami svedenými do centra msta se Plze potýká podnes. Nekompromisní optimismus stavitel se nezatavil ped niím. Elektrotechnický titul Evropa. Douba Viktor 19071979 Kasejovice areál kostela sv. Saint Louis University Ranking na světě. V posledních 3 letech pracuje v Kancelái veejného prostoru Hlavního msta Prahy kde. V roce 2009 se stal kurátorem nov budované sbírky architektury Západoeské galerie v Plzni. století do souasnosti Plze 2013.

UW oboustranný přenos.


Knihy a studie ke stažení Lesk, barvy a iluze - architektura Plzně v šedesátých letech PDF. Elektronické knihy PDF Petr Domanický.