Aftwoodub Syncgeportre

Zlatá ratolestPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
James George FrazerKniha významného anglického badatele v oblasti etnografie a kulturní antropologie je obsáhlým pojednáním o magickém a mystickém myšlení v méně rozvinutých společnostech. Legendární Zlatá ratolest patří k základním dílům světové etnografie. Jestliže si brzy po svém vydání získala ocenění odborníků a velkou oblibu u čtenářské veřejnosti, oblibu trvající již více než tři čtvrtě století, zasloužilo se o to fundamentální zpracování vlastního námětu i literární kvalita díla. Tato studie o magii nabízí na podkladě obsáhlého etnografického materiálu ze života dávných i soudobých evropských i mimoevropských národů obraz magického myšleni, rituálů, mýtů, dokladů orální slovesnosti, zvyků a kmenových tradic, celého onoho nezřetelného podhoubí historie a kultury. Dramaticky a plasticky zpracovaný materiál se zabývá mimo jiné posvátností v magickém myšlení, vegetačními kulty, tabuizovanými činnostmi, osobami, slovy a předměty, démony i lidskými oběťmi, slavnostmi ohně, kouzelníky, vtělenými lidskými bohy, duší lidskou i vnější a mnoha dalšími tématy. Působivost Frazerova díla spočívá v tom, že do svých základních představ dovedl vkomponoval obrovské množství údajů z folklóru, klasické antiky, starověké Mezopotámie, Egypta, z bible, etnografie přírodních národů a vyvozovat z nich další pojmy tak. že vznikl bohatý, a přesto uzavřený celek, barvitě a sugestivně přibližující exotické nebo dávno minulé prostředí. Zlatá ratolest se stala na léta inspirací pro literáty a ovlivnila také vývoj některých vědních oborů: religionistiku, kulturní historii, výklad bible, folkloristiku, řecko-řimská studia, určitý směr psychoanalýzy aj. První české vydání v roce 1977 provázelo mnoho nesnází, tehdejšímu režimu Frazerovo dílo nebylo z ideologických důvodů příliš po chuti; vyšlo proto v malém nákladu, který byl vzápětí víceméně stažen z pultů, takže kniha byla těžko k sehnání. K tomu všemu její překladatelé nesměli publikovat, a tak vydání zaštítila svým jménem Libuše Boháčková, japanistka z Náprstkova muzea. Slovo úvodem napsal Josef Kandert. Druhé vydání....celý text


tenáské recenze Potovné nad . 2020 Zaínám konit. Kniha Zlatá ratolest Druhá e James George Frazer. Plze Vydavatelství a nakladatelství Ale enk 2007. Vechny informace o produktu Kniha Zlatá ratolest James George Frazer porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Zlatá ratolest James George Frazer.


Frazer Zlatá Ratolest

Podobné jednotky. status pjeno do dílí knihovna sbírka doba vyhledání umístní popis pozn. James George Frazer Zlatá ratolest Struktura práce 1. Bhaskaracharya College Contakty číslo. Download Citation Zlatá ratolest Druhá e Vyd. Probátka zaměstnanců. Pokraovat v nákupu Pejít do koíku. Zlata ratolest. Na podklad obsáhlého materiálu ze ivota dávných i soudobých evropských i mimoevropských národ pedkládá barvitý a sugestivní obraz magického mylení. Zlatá ratolest v originále The Golden Bough je kniha napsaná skotským antropologem James Georgem Frazerem která se zabývá mýtem magií a náboenstvím. Edited by Josef Kandert Translated by Erich Herold Vra Heroldováoví. Dárky pro milovníky vědy. Zlatá ratolest. Hrozny souhrnného filmu hněvu. ZLATÁ RATOLEST JAMES GEORGE FRAZER Britskýantropolog religionalista a klasický filolog kterýse zaslouil orozvoj sociální antropologie.

Energetická fyzika rok 8.


E-knihy zdarma Zlatá ratolest PDF. E-knihy PDF do čtečky James George Frazer.