Aftwoodub Syncgeportre

Globální katastrofy a trendyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav SmilFundamentální změny probíhají nejčastěji buďto jako „fatální diskontinuita“ - náhlá katastrofická událost s potenciálem změnit svět – nebo jako vytrvalý, postupný trend. Ke globálním katastrofám patří vulkanické erupce, virové pandemie, války a rozsáhlé teroristické útoky; trendy jsou demografické, environmentální, ekonomické a politické posuny, které se časem rozvíjejí. Vědec Vaclav Smil v této provokativní knize přináší rozmanitý, interdisciplinární pohled na katastrofy a trendy, které může přinést příštích padesát let. Nejde o knihu předpovědí nebo scénářů. Kniha nám připomíná, abychom věnovali pozornost důsledkům zjevně nepředvídatelných událostí a definitivnímu směřování dlouhodobých trendů a počítali s nimi. Smil se nejprve zamýšlí nad ojedinělými, ale kataklyzmatickými událostmi jak přírodního původu, tak vyvolanými člověkem, a posléze nad trendy globálního významu včetně přechodu z fosilních paliv na jiné energetické zdroje a rostoucí ekonomické a sociální nerovnosti. Zvažuje rovněž environmentální změny – svým způsobem kombinaci náhlých diskontinuit a postupných změn – a hodnotí často mylně pochopené spletitosti globálního oteplování. Globální katastrofy a trendy se nestaví na stranu scénářů záhuby a zmaru ani na stranu technoeuforie. Smil namísto toho argumentuje, že pochopení změn nám pomůže zvrátit negativní trendy a minimalizovat riziko katastrofy....celý text


Vdec Vaclav Smil v této provokativní knize pináí rozmanitý interdisciplinární pohled na katastrofy a trendy které me pinést pítích padesát let. Václav Smil patí mezi nejvlivnjí globální myslitele souasnosti. 20 Nejvlivnější pastory v Nigérii. Elektronické knihy v rzných formátech. Jeho kniha pináí rozmanitý interdisciplinární pohled na globální katastrofy a trendy které me pinést pítích 50 let.


Smil

Vechny formáty tohoto titulu. Globální katastrofy a trendy pítích padesát let. Vekeré informace o produktu. Plánování zakázek PDF. Řecké mytologie knihy Amazon. Analyzuje kálu enviromentálních ekonomických demografických i politických faktor které nám umoní pochopit souvislosti a v dlouhodobé perspektiv mohou zvrátit negativní trendy a minimalizovat rizika katastrof. Tennessee Tech Beaking Cost. Globální katastrofy a trendy se nestaví na stranu scéná záhuby a zmaru ani na stranu technoeuforie. Vaclav Smil. Analyzuje kálu enviromentálních ekonomických demografických i politických faktor které nám umoní pochopit souvislosti a v dlouhodobé perspektiv mohou zvrátit negativní trendy a. UCLA Umělecké portfolio. Smil namísto toho argumentuje e pochopení zmn nám pome zvrátit negativní trendy a minimalizovat riziko katastrofy.

Arkansas Tech University Band Stipendia.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Globální katastrofy a trendy PDF. Vědecká knihovna Václav Smil.

Trendova