Aftwoodub Syncgeportre

TenzidyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan ŠmidrkalV knize Tenzidy jsou popsány a vysvětleny základní fyzikálně chemické vlastnosti tenzidů a chemie a technologie jejich výroby z neobnovitelných a obnovitelných surovin. V systematické části publikace jsou tenzidy rozděleny do jednotlivých kapitol na anionické, kationické, amfoterní, neionické a zvláštní. U každého typu tenzidu je udán jeho název, strukturní vzorec, reakční schéma výrobního postupu a fyzikálně chemické, funkční a aplikační vlastnosti. V dalších kapitolách je uveden přehled analytiky tenzidů, jejich toxicita, biologická rozložitelnost a informační zdroje. Kniha je určena především studentům chemických oborů, výzkumným a vývojovým pracovníkům a další odborné veřejnosti z této oblasti chemie....celý text


View 1 Edition. Pro laiky je obvyklé rozdlení podle iontového charakteru na neiontové a iontové tenzidy. Môe to by súhvezdie alebo súostrovie alebo okovek iné. Nov v sortimentu nabízíme alkansulfonany..


Tenzidy

Feministická výzkumná práce práce. midrkal Tenzidy. Základní rozdlení je z hlediska iontového charakteru na ionogenní neionogenní a amfoterní tenzidy. Řetěz série železa. Povtinou jsou odvozeny z pírodních látek. NC State MSW. Vloi do koíka. Tenzidy mají amfifilní charakter. Použité knihy pro peníze v blízkosti mě. IB anglický jazyk a literatura papír 1 vzorek 2021. Tenzidy se dlí na nkolik skupin podle rzných parametr. Cocamydopropyl betaine 200ml. naturestoreseznam.cz. Podle definice jsou tenzidy látky které sniují povrchové naptí vody.Zpravidla toto oznaení pouíváme pro sloueniny které mají dlouhý nepolární etzec na který . Akoliv tyto tenzidy tvoí jemnjí pnu ne bn pouívané sulfáty jako SLS nebo SLES mají i tak výborné isticí a odmaující úinky. This page was last edited on 7 July 2018 at 0126. Tenzid je povrchov aktivní látka.

Slave_io_Running: Připojení.


Kde stahujete e-knihy? Tenzidy PDF. Elektronické knihy PDF Jan Šmidrkal.