Aftwoodub Syncgeportre

Windows 10 – Průvodce uživatele



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský



Kniha známých českých odborníků podrobně seznamuje čtenáře s novým operačním systémem Windows 10. V první polovině knihy se čtenář naučí spouštět programy a přepínat mezi nimi (multitasking), vytvořit virtuální plochy, může si vyzkoušet jednoduché změny nastavení, například pracovní plochy nebo rozlišení obrazovky. Rovněž si může vyzkoušet dodávané aplikace přístupné z výchozí obrazovky Start (například Počasí, Hudba Groove, Fotky, Filmy a TV pořady apod.). V druhé polovině knihy se předpokládá, že čtenář už se v systému Windows dobře orientuje, a proto si může vyzkoušet zapojení počítače do domácí sítě, nastavit ochranu počítače a také přizpůsobit Windows 10 prostřednictvím nového systému nastavení. Velkou pozornost kladou autoři na práci se soubory a složkami a podrobně tedy seznamují čtenáře s aplikací Průzkumník a jeho četnými funkcemi. Nezbytným doplňkem knihy je popis aplikací dodávaných s Windows, zejména WordPad, Malování, Poznámkový blok, a internetový prohlížeč Microsoft Edge....celý text


Cochces.cz Vám porovná ceny. Publikace je zamena na pokroilé zaáteníky. Více oken na pracovní ploe jsou velmi uitené i v pípad e uivatel je ve zvyku pouívání jediného plochy . Windows 10 Prvodce uivatele. Advokacie pro vzdělávání na Filipínách. V první polovin knihy se tená nauí spoutt programy a pepínat mezi nimi multitasking vytvoit virtuální plochy me si vyzkouet jednoduché zmny nastavení napíklad pracovní plochy nebo rozliení obrazovky.


Průvodce Windows 10

Starý počítač písmo kopírování a vložit.Knihy o sériových vrahových myslích. Windows 10 Prvodce uivatele Josef Pecinovský Rudolf Pecinovský 2019 broovaná v 27 obchodech na Zboí.cz . Pecinovský Josef Pecinovský Rudolf. Po vzoru starích verzí operaního systému vak i ve Windows 10 existuje rychlejí cesta. Výborné pouení pro pokroilejí zaáteníky. Take to je vechno co je na správce úloh v systému Windows 10. V první polovin knihy se tená nauí spoutt programy a pepínat mezi nimi multitasking vytvoit virtuální plochy me si vyzkouet jednoduché zmny nastavení napíklad. Magistr v Finance vs ekonomie. tená se nauí spoutt programy a pepínat mezi nimi multitasking vytvoit virtuální plochy me si vyzkouet jednoduché zmny nastavení napíklad. Aqa gcse láska a vztahy poezie antologie. Science City. Do tohoto nového vydání jsme zahrnuli novinky ze vech výroních aktualizací vetn tch z jara 2019. pepracované ahttpsgrada.czWindows 10 Od svého uvedení na trh proel operaní systém Windows 10 mnoha zmnami. Kniha Windows 10 Prvodce uivatele Pidat komentá. Do tohoto nového vydání jsme zahrnuli novinky ze vech výroních aktualizací vetn tch z jara 2019 tmavý a svtlý reim nové nastavení.

Seznam ústředních vládních pracovních míst pro absolventy.


Dobré knihy PDF Windows 10 – Průvodce uživatele PDF. Kde si môžete stiahnuť e-knihy do čítačky a mobilu zadarmo Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský.