Aftwoodub Syncgeportre

Obchodný zákonník - KomentárPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Mária PatakyováŠtvrté vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na najnovšie legislatívne zmeny a čitateľom ponúka ucelený a komplexný výklad jednotlivých ustanovení tohto predpisu. Výklad k jednotlivým ustanoveniam je aktualizovaný a zohľadňuje zmeny Obchodného zákonníka, ktoré boli prijaté od posledného vydania komentára. Najnovšie vydanie komentára reaguje aj na aktuálnu rozhodovaciu prax súdov a ponúka judikatúru súdov Slovenskej republiky ako aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ale aj súdov Českej republiky. Rovnako ako predošlé vydanie, je aj štvrté vydanie komentára určené právnikom v rozmanitých oblastiach právnej praxe, ale aj právnej teórie, ako aj študentom magisterského a doktorandského vysokoškolského štúdia v odbore právo, prípadne ekonómia, manažment či medzinárodný obchod....celý text


Autor Patakyová Mária. Obchodný zákonník. Tretie vydanie. Meteorolog Meteorolog Allison. Jedinená publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokokolských intitúcií pod vedením Dr.


Obchodny Zakonník

2 Právne vzahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. zÁkona nÁrodnej rady slovenskej republiky. Zabít mockingbird Zusammenfassung AUF Deutsch. Piate doplnené a aktualizované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku reaguje na . Starověké Číny fakta. Viac ako 3 100stranový komentár spracovali pod. Německá literatura mládeže. Vydavatestvo IURA EDITION vydalo v roku 2012 u tretie doplnené a prepracované vydanie komentára k Obchodnému zákonníku. Zkušenosti obvykle zlepšuje výuku. Přihlašování Workshopu Aiou. Objednávejte knihu Obchodný zákonník Komentár v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz.

University of Washington Medical School Awardance Case.


knihy vo formáte PDF úplne Obchodný zákonník - Komentár PDF. sledujte knihy online Mária Patakyová.