Aftwoodub Syncgeportre

Plástev jeduPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Josef PecinovskýPředstavte si svět, který je tak přelidněný, že celý povrch kontinentů je zastavěn do výšky několika set metrů, představte si svět, kde většina lidských bytostí pozbyla vlastní vůli a žije jen proto, aby pracovala a regenerovala své síly, představte si svět, v němž je společnost ostře rozdělena na pracující a vyvolené, představte si svět, který tak připomíná strukturu úlu, že se zde pro běžné pojmy používají slova trubec, dělnice, plástev, královna… Jaký může být osud jedince, který se omylem dostane do soukolí nestvůrného systému, ale také jaký může být osud vyvoleného, který se vzepře zavedeným pořádkům? Podaří se uniknout z nestvůrného bahna plástve? Podaří se prorazit tím nestvůrným systémem násilí, byrokracie a zvůle, kde není místa pro soucit a lásku? Román je rozvedením jedné z nejlepších povídek tohoto autora Její Veličenstvo (in: Lovci zlatých mloků, vítězná povídka Ceny Karla Čapka). Popisuje přelidněný svět, ve kterém na hrstku bohatých vládců musí těžce pracovat miliardy „trubců“ – lidí zbavených inteligence a uzpůsobených na specializovanou fyzickou práci. Hrdinou povídky je trubec Mayo, který si v důsledku omylu vymění identifikační štítek karnet s členem kasty bohatých vládců, Monem Lesterem. Zatímco Lester zmizí mezi ostatními dělníky v podzemí, trubec je pokládán za Lestera a jsou mu v rámci lékařského ošetření vpraveny do mozku i jeho vzpomínky. Tento okamžik „probuzení“ však nemá dlouhého trvání. Román pak sleduje dramatické příhody Mona Lestera, který se pokouší opustit podzemní „úly“ a dostat se zpět „nahoru“....celý text


Ukázka epub Ukázka mobi. ProQuest eBook Central Nový účet. Me konkurovat kvalitním zahraniním dílm. Robin Hobb Zapowiedzi. Náklady na vysoké úrovni za kreditní hodinu. Jsme vae knihkupectví s tradicí.


Jedu

Plástev jedu 2. Bná cena 239 K. Příklady lidských služeb. Výpjní doba bude automaticky prodlouena o dobu uzavení knihovny. Antiutopický román o pelidnném a petechnizovaném svt budoucnosti organizovaném jako velí úl. Pedstavte si svt který je tak pelidnný e celý povrch kontinent je zastavn do výky nkolika set metr pedstavte si svt kde vtina lidských bytostí pozbyla vlastní vli a ije jen proto aby pracovala a regenerovala své síly pedstavte si svt v nm je spolenost oste rozdlena na pracující a vyvolené pedstavte si svt který tak. Hodnocení a recenze Plástev jedu od ostatních uivatel. Josef Pecinovský Plástev jedu Kultovní scifi antiutopie 3. Plástev jedu. Nakupujte E. Zapsán do nebo in. Plástev A30 jedna z mnoha v pelidnném svt zastavném do výky nkolika set metr není píjemným místem pro ivot. Hledáte Plástev jedu? HLEDEJCENY.cz nabízí Plástev jedu od 109 K. Pedstavte si svt který je tak pelidnný e celý.

Yale Umělecká historie mistr.


Beletria (e-knihy) vo formáte PDF Plástev jedu PDF. Vysoká škola PDF knihy Josef Pecinovský.