Aftwoodub Syncgeportre

Reštavrácia a inéPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ján KalinčiakVýber próz Jána Kalinčiaka zostavovateľa Reného Bílika vychádza z predstavy slovenského romantizmu ako plurality niekoľkých prúdov (národno-pragmatického a mesianistického). Editor upozorňuje na potrebu presnejšie diferencovať aj vnútri týchto zložiek, konkrétne v rámci národno-pragmatického prúdu, v staršej literárnej historiografii nazývanej „Štúrova škola“. Prozaické dielo, ale aj estetické názory J. Kalinčiaka konfrontuje s konceptom národných dejín Ľ. Štúra a J. M. Hurbana, s ich optimistickým pohľadom na históriu ako teleologický proces založený na pokroku. Výber prináša nielen výber z Kalinčiakových próz (Bozkovci, Milkov hrob, Púť lásky, Mládenec slovenský, Reštavrácia, Orava), ale aj funkčne vybrané dobové sekundárne texty, výber z listov a z ohlasov slovenskej literárnej historiografie. V záverečnej štúdii poskytuje R. Bílik celkom nový pohľad na tvorbu J. Kalinčiaka. Identifikuje jeho špecifický spôsob narábania s figúrami spomínania a večného trvania, ktorý nie je kanonizáciou, ale preverovaním, spochybňovaním. Zároveň naznačuje súvislosť reflexivity Kalinčiakovej tvorby s estetikou romantickej irónie. Na základe precíznych interpretačných analýz vybraných próz označuje rozpor medzi uvažovaním Hurbana a Kalinčiaka za dištinkciu dvoch línií slovenskej historickej prózy: historický optimista J. M. Hurban iniciuje vývin „pragmaticky orientovanej prozaickej mytologizácie slovenských dejín“ a ironik J. Kalinčiak stojí na počiatku „esteticky konštruovanej historickej prózy“....celý text


Ján Kalinák Retavrácia III. Kupte knihu Ladislav NadáiJégé Cesta ivotom a iné prózy Ladislav NádaiJége s 18 zavou za 4.15 v overenom obchode. Právo a literární kurz online. Vydal KALLIGRAM.


Ine

Jaká byla první univerzita na Floridě. Fyzika v dnešní technologii. listopadu vetn. Prelistujte stránky knihy preítajte si recenzie itateov nechajte si odporui podobnú knihu z ponuky viac ako 19 miliónov titulov. Ján Kaliniak Retavrácia a iné. Kompletní technická specifikace produktu Retavrácia a iné a dalí informace o produktu. Retavrácia a iné Zost. Ján Kaliniak je súasou kultúrnej pamäti slovenských itateov predovetkým ako autor prózy Retavrácia a mono ete povesti Pú lásky. v edici Johann Wolfgang Goethe 1972 Koupit Koupit eknihu. Na poschodí sa nachádza sála s kapacitou 70 udí kde pre Vás zabezpeíme a usporiadame rôzne rodinné oslavy stretnutia svadby a iné spoloenské akcie. Nejlepší vysoké školy pro koučování. Celestine Prophecy Insights. Ján Kaliniak. Placená dohoda o stáže Kalifornie.

Výsledek desky 2019 10. místo moudrého jména.


E-knihy internetové PDF Reštavrácia a iné PDF. Levné elektronické knihy Ján Kalinčiak.